Mâm Cúng Khai Trương Tiệm Nail – Tóc

Đối với chủ kinh doanh thì khai trương là một ngày rất quan trọng. Mong muốn cửa hàng làm ăn thuận lợi kinh doanh hồng phát. Vì thế nên mâm cúng khai trương tiệm nail – tóc cũng sẽ trang trọng hơn ngày thường rất nhiều, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.