Mâm Cúng Khai Trương Công Ty Đầu Năm

Đầu năm không chỉ là dịp để tổ chức khai trương công ty mới thành lập. Mà tất cả những công ty đã đi vào hoạt động cũng cần phải có mâm cúng khai trương công ty đầu năm cầu cho một năm làm ăn phát đạt.