Mâm Cúng giỗ Tổ Nghề Sửa Xe

Lễ vật trong các nghi lễ giỗ tổ đều giống nhau, không có sự khác biệt quá nhiều. Đều có các lễ vật cơ bản như hoa, vàng giấy, nến, hương, trầu cau, nước lọc,… Chọn gà luộc hay lợn quay nguyên con phụ thuộc vào chi phí tổ chức của từng người.

Danh mục: