Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Làm Tóc – Nail

Cũng giống như bao ngành nghề khác, nghề tóc – nail cũng có ngày giỗ tổ của riêng mình. Hàng năm vào ngày 3/11, các đơn vị làm tóc – nail đều chuẩn bị mâm cúng giỗ tổ nghề.

Danh mục: