Mâm Cúng Cô Hồn

1,546,000

Cúng cô hồn ( Cúng Thất Tịch ) là một trong những phong tục của người Việt diễn ra vào tháng 7 âm lịch hằng năm. Mâm cúng cô hồn cần chuẩn bị những gì cho chuẩn phong tục Việt? Cũng như sử dụng bài văn khấn và cách cúng  cô hồn như thế nào?

Danh mục: